Klicka på respektive bok så får du mer information!

Läraren lever i en dynamisk relationsvärld där problem måste lösas, beslut tas och åtgärder genomföras under tidspress. Utgångspunkten i den här boken är att framtidens lärare kommer att klara av sin situation och forma sin lärarroll bättre än många upplever att de kan idag. Men då krävs ett stöd från samhället, delaktighet och en allmän acceptans av att kunskap är viktigt.
Rektorer och skolledare förväntas ta ansvar för och lösa alla problem genom att styra på ”rätt sätt”. Men finns det något ”rätt sätt” när praktiken är både komplex och föränderlig? Ledare blir ständigt involverade i olika händelser där krav finns på att agera.

Boken ger rektorer och skolledare verktyg för att bättre kunna förstå och hantera den komplexa verklighet som de verkar i. Därigenom betonas chefers viktiga medansvar, istället för ett odelat ansvar.