I Kruma får en örnastörta får ni träffa Krumlas nya vän Örnastörta och lära er mer om tvestjärtar.

Är du intresserad av att köpa boken kan du beställa den för 100 kronor + frakt, genom att skicka ett e-post till margrethe@brynolf.se.